Stijn Meurkens

is programmeur, wiskundige, hardloper en zeiler. Over technologie, internet, mobile, productiviteit, Apple, media, kunst, politiek en alles wat me verder bezig houdt. Lees ook mijn tweets, of fork mijn code.

Manifest

Lees hier de Nederlandse vertaling van We, the web kids

Er gaat weinig boven een goed geschreven manifest. Omdat ze verandering vastleggen, de gevestigde orde raken waar het pijn doet. Omdat ze zekerheid en richting geven aan zaken die niet heel hard te maken zijn, waarden geven om op terug te vallen. Omdat een manifest mensen weet te verbinden en oproept tot actie. En omdat een goed manifest geschreven is in korte, pakkende zinnen. Een goed manifest onderscheidt zich door de schrijfstijl. Dwingend. Overtuigend. Staccato.

Een goed manifest doet je op zoek gaan naar een hamer, spijkers en een kerkdeur.

Piotr Czerski publiceerde op 11 februari dit jaar in de lokale Poolse krant Dziennik Bałtycki het artikel “My, dzieci sieci”. Een manifest over de denkbeelden van een ieder die is opgegroeid met het internet. En omdat Czerski zijn artikel publiceerde onder een open Creative Commons-licentie, kon enkele dagen de Engelse vertaling “We, the web kids” op de vrije publicatiesite Pastebin gezet worden. Zodat ook mensen die het Pools niet machtig zijn het konden lezen.

We, the web kids duidt de generatiekloof tussen zij die zijn opgegroeid in een tijd van dataschaarste, en zij die gewend zijn aan een totale vrijheid van dataverkeer; overal en op elke plek. Het stuk geeft aan wat het internet voor ons heeft betekend, en welke waarden dat met zich meebrengt. Het vecht tegen bureaucratie, censuur en lobbypolitiek. Vandaar dat ook de activistische hackers van Anonymous de tekst al snel adopteerden in hun strijd tegen wetgevingen die de internetvrijheid zouden beteugelen.

Maar Czerski doet meer dan pleiten tegen groepen en reguleringen die het internet willen inperken. Hij roept op tot een andere maatschappij, een andere overheid en een andere politiek. Dit document is het manifest dat laat zien wat het web ons heeft gebracht, maar wat nog niemand begrijpt die er niet mee is opgegroeid. Dit manifest past mij volledig.

Vanaar dat ik de tekst in het Nederlands heb vertaald. Zodat ook hier duidelijk kan worden wat er veranderd is, en wat er nog zou moeten veranderen. En zodat ik er, bij het schrijven van deze blog, naar terug kan grijpen. Het lijkt mij wel handig voor een beginnend blog om een manifest te hebben, al weet ik nog niet precies waarom. De tekst, getiteld “Wij, kinderen van het web” staat hier. Daarnaast staat mijn vertaling in een open repository op GitHub, zodat iedereen hem kan aanpassen en verbeteren. Pull Requests zijn van harte welkom.

Iemand nog suggesties voor een (virtuele) kerkdeur?